Menyknapp

Ansatte

Bilde av Michael Befus

Mike ble uteksaminert fra NTNU i 2005, med spesialisering i komplekse bygg. Han har erfaring fra offentlige prosjekter og med store bygg som skole, omsorgsbolig, idrettsbygg, kontorbygg, leilighetsbygg og mindre boligprosjekter. Mike fungerer godt i store samarbeidsgrupper, og kjennetegnes av sitt gode humør og offensive og optimistiske grunnholdning.

Michael Befus

Sivilarkitekt MNAL / Daglig leder
T: 97 51 48 86
mike@trollvegg.no

Bilde av Kathrine Hesthag

Kathrine ble uteksaminert fra Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) på Ås i 2011 med mastergrad i by- og regionplanlegging. Hun har fem års erfaring som arealplanlegger i Kristiansand kommune og har god erfaring med planprosessen og til behandling av reguleringsplaner. Hennes spesialfelt er fortettingsprosjekter i eksisterende boligområder. Hun kjennetegnes av å være imøtekommende og løsningsorientert med fokus på en god dialog mellom utbyggere, konsulenter, offentlige myndigheter og berørte parter. Kathrine er opptatt av å skape godt bomiljø og gode uteområder og for henne er det viktig at mennesket alltid er i fokus i planleggingen.

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Bilde av Marlene Nordgård Brandsdal

Marlene har BA(Hons) i interiøraritektur fra Griffith College i Dublin og ble uteksaminert i 2010. Hun har tidligere jobbet som praktikant i ZINC Interiørarkitekter i Oslo og med byggesak og søknadstegninger for Kristiansand Byggrådgivning AS. Som interiørarkitekt påvirker hun den menneskelige atferd og aktivitet i form av god design og smarte løsninger. Hun liker at konseptet har et budskap, og at det passer inn i sine omgivelser. Marlene er opptatt av en tett dialog med kunden, og hun har vilje til å være nytenkende både når det kommer til funksjonalitet, design og miljø.

Marlene Nordgård Brandsdal

Interiørarkitekt
T: 454 27 989
marlene@trollvegg.no

Bilde av Jared Mcfadzean

Jared ble uteksaminert fra BAS i 2007, med spesialisering i landskap og miljø. Jared har erfaring fra konseptutvikling, forretningsbygg og leilighetsbygg i tillegg til mindre prosjekter. Jared har sterk formsans, og med papp og lim i hånden og en klar idé er han i stand til å skape særegen og flott arkitektur. Jared har interesse for det grønne – inni, utenpå og rundt det som bygges.

Jared Mcfadzean

Sivilarkitekt MNAL
T: 480 11 926
jared@trollvegg.no

Bilde av Ane Nordby Falkenhaug

Ane ble uteksaminert fra NTNU våren 2018. Gjennom masterkurs og masteroppgave fordypet hun seg i bolig, bygningsvern og transformasjon. Fra sin praksisperiode hos Paal Malde i Grimstad har hun videre erfaring med transformasjon og ulike boligprosjekter. Ane er opptatt av arkitektur som spiller på lag med omgivelsene. Arkitektur der mennesker og omgivelser former hverandre, og samspillet mellom det eksisterende og det som tilføres.

Ane Nordby Falkenhaug

Master i arkitektur MNAL
T: 993 72 329
ane@trollvegg.no

Bilde av Morten A. Kirkemo

Morten ble uteksaminert landskapsarkitekt ved Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) på Ås i 2009. Han har tidligere arbeidet som arealplanlegger i Fet kommune der han har vært saksbehandler for private detalj- og områdereguleringsplaner. Han har også fungert som reguleringsleder for egne kommunale planer, og har blant annet hatt ansvaret for utarbeidelse av utviklingsscenarioer i forbindelse med ny kommunedelplan for Fetsund. Morten er opptatt av å skape gode løsninger ved å ta utgangspunkt i og foredle naturgitte, stedsegne kvaliteter. Ved å bruke virkemidler som belysning, detaljering, materialbruk og vegetasjon er han i stand til å skape steder med identitet, trivsel og bærekraftig utvikling.

Morten A. Kirkemo

Landskapsarkitekt/ arealplanlegger
T: 400 48 398
morten@trollvegg.no

Bilde av Espen Insam Try

Espen ble uteksaminert med Bachelor som bygningskonstruktør fra VIA University College, Horsens Danmark 2017, med fokus på Arkitektur og Design. Han har fra tidligere svennebrev som tømrer fra 2010 og ble uteksaminert fra fagskolen i Kristiansand i 2015. Praktisk tilnærming, teoretisk kunnskap og sans for arkitektur er egenskaper som vil være med å løfte byggeteknikk-avdelingen i Trollvegg. Espen har i studietiden vært praktikant hos oss og vist at han med sin løsningsorientert væremåte og sterke drivkraft vil være en god ressurs internt på kontoret og for våre kunder. Espen sprer god stemning på kontoret. Vi er glad for at han er tilbake hos!

Espen Insam Try

Bygningskonstruktør
espen@trollvegg.no

Bilde av Kjetil Andresen

Kjetil ble uteksaminert med Bachelorgrad fra VIA, Horsens Danmark i 2004. Han har erfaring med komplekse bygg, med detaljering og oppfølging på byggeplass. Han er utdannet bygningskonstruktør i tillegg til å inneha svennebrev og mesterbrev innen tømrerfaget. Med sin brede erfaring og gode kommunikasjon med rådgivere, entreprenører og utførende håndtverkere, er han en nøkkelperson for å sikre overgangen mellom tegnet form og bygget virkelighet.

Kjetil Andresen

Bygningskonstruktør
T: 900 12 183
kjetil@trollvegg.no

Bilde av Simon Stulien

Simon ble uteksaminert med mastergrad i Urban Design – Urban Arkitektur fra Aalborg Universitet i 2017. Fra masterutdannelsen har han fått kompetanse på design og forbedring av byområder med fokus på romlige kvaliteter og respekt for lokale kvaliteter og urbane strategier for klimaendringer, mobilitet og sosiologiske forhold . Fra tidligere har han bachelorgrad i Byggdesign – teknisk planlegging ved UiA. Mange år med sommerjobb i familiebedriften i anleggsbransjen har gitt praktisk erfaring og kunnskap om utføring av fundamentering, VA, muring i naturstein, skogshogst og bygging av skogsveier m.m. Simon jobbet et halvår hos oss i studietiden og var en kjemperessurs for planadelingen i Trollvegg, spesielt innen visualisering og presentasjon av prosjekter. Vi er glad for at han er tilbake hos!

Simon Stulien

Master i Urban Design
simon@trollvegg.no

Bilde av Boris Petrovski

Boris har mastergrad i Arkitektur og Urban Design fra Novi Sad Universitet i Serbia. Han ble uteksaminert i 2006 med hovedfokus på arkitektur og urbanisme samt interiør- og landskapsutforming. Han har erfaring fra prosjektering av offentlige og private byggeprosjekter i tillegg til interiørarkitektur og by- og arealplanlegging. Boris har erfaring som prosjektleder i Hellas og Serbia og har også jobbet for det rusisske markedet. Han har bred erfaring i bruk av digitale teknologier, 3D-modellering og visualisering. I utformingen tar han hensyn til historiske og menneskelige faktorer i tillegg til omgivelsene.

Boris Petrovski

Master i arkitektur
T: 451 12 562
boris@trollvegg.no

Bilde av Torstein Vehusheia

Torstein ble uteksaminert fra NTNU i 2004, med spesialisering i by- og regionsplanlegging. Han har erfaring med overordnet planlegging og bærekraftig samfunnsutvikling, reguleringsplaner, skoler, barnehager, næringslokaler, leilighetsbygg og mindre bolig- og hytteprosjekter. Han har også jobbet med bygningsvern og offentlig forvaltning; som arkitektfaglig rådgiver ved Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Fylkeskommune. Torstein er opptatt av arkitekturens dypere mening, der de fysiske omgivelsenes viktigste oppgave er å prege oss som mennesker på en positiv måte.

Torstein Vehusheia

Sivilarkitekt MNAL/ Faglig leder
T: 916 35 299
torstein@trollvegg.no